MR

De medezeggenschapsraad en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad:

Wie zijn wij: Wij zijn een MR die verantwoordelijkheid draagt voor de belangen van kinderen, personeel en ouders van christelijke basisschool de Bron.

Wat doen wij: Wij toetsen beleid aan de hand van wet- en regelgeving kijkend door de bril van kinderen, personeel  en ouders.

Hoe doen wij dat: Wij zijn een MR die gericht met diverse betrokkenen respectvol wil samenwerken door middel van heldere regels en open communicatie.

Doelen schooljaar 2018-2019 (in willekeurige volgorde):
- Verder gaan met het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs door toe te zien op de gestelde doelen in het jaarplan van de school en door het volgen van de ontwikkelingen omtrent het kwaliteitsbeleid van de stichting Cambium.
- De MR zal het proces volgen van passend onderwijs op de Bron.
- De MR zal toezien op het verder ontwikkelen en voeren van het personeelsbeleid.
- De MR zal toezien op het opstellen en uitvoeren van beleid ten aanzien van ARBO regelingen (RI&E)
- De MR zal de financiële beleidscyclus volgen. 
- Wij volgen actief de ontwikkeling op het gebied van ouderbetrokkenheid.

Contact: Zijn er zaken waarvan u denkt dat deze besproken moeten worden in de MR, neemt u dan contact op de secretaris. Voor meer informatie of contact kunt u contact opnemen met:
Dreana van den Hoek dvboven@hotmail.com
U kunt daarnast contact opnemen met de MR via ons mail adres (mrdebron@stichtingcambium.nl) of ons persoonlijk aanspreken!

Samenstelling MR
Personeelsgeleding Oudergeleding M.R.
mevr. Henriëtte Binnekamp dhr Gosé van Gelder
mevr. Dineke Jansen    mevr Dreane van den Hoek
mevr Carin Homan mevr Mariska Wilschut

Naast de MR is er ook een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Het woord gemeenschappelijk geeft al aan dat er sprake is van samenwerking tussen alle betrokken scholen binnen de stichting. Het schoolbestuur en de GMR bespreken bepaalde onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn met elkaar. Eén ouder van onze school heeft zitting in de GMR. De ouder die nu zitting heeft in de GMR is Hetty Knauff.

Cookies

Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers op onze website. Dit helpt ons om u een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons ook in staat onze site te verbeteren. Door verder gaan op onze website gaat u akkoord met ons cookie beleid.

Akkoord