Praktische informatie

Schooltijden:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 
8.30 uur tot 14.30 uur
Woensdag: 
8.30 uur tot 12.30 uur

Gymrooster

Gymlocatie:
Sporthal de Kamphal
dinsdag: groep 6, 8a en 8b
vrijdag: groep 5, 7a en 7b

Sporthal aan de Kerkweg

woensdag: groep 3 en 4
 

vakantierooster en studiedagen

Vakantierooster en studiedagen 2019-2020

Herfstvakantie 21 oktober t/m 27 oktober
Kerstvakantie 23 december t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie 14 februari t/m 24 februari
Paasweekend 10 april t/m 13 april
Meivakantie 27 april t/m 10 mei
Hemelvaart 21 en 22 mei
Pinksterweekend 29 mei t/m 2 juni
Zomervakantie 18 juli t/m 28 augustus
Kleuters extra vrij 3, 4 en 5 juni 
   
Studiedagen 27 september 2019
  14 oktober 2019
  24 februari 2020
  29 mei 2020