Werkgroepen

Werkgroep 'Identiteit'

De werkgroep Identiteit is opgericht door de oudergeleding van de MedezeggenschapsRaad (MR) en de ouders van de SchoolCommissie (SC). Vanuit beide geledingen zit een vertegenwoordiging in de werkgroep. Het belangrijkste doel is om de christelijke identiteit van de school te waarborgen.

De volgende mensen hebben momenteel zitting in de werkgroep:
- vanuit de MR: Gosé van Gelder
- vanuit de ouders: Priska van Gaalen
- vanuit het team: Geelke van de Worp
- vanuit de directie: Elvrie Croes en Nynke van der Eijk

Beleidsstuk Identiteit

Verkeersouders

Op onze school zijn een tweetal ouders die zich inzetten voor de veiligheid rondom onze school. Zij regelen alles voor de brigadiers, helpen de leerkrachten bij de organisatie van de controle van de fietsen, Streetwise enz. Zij hebben twee maal per jaar overleg met de verkeersouders van de andere scholen, gemeente en politie.

Contact Verkeersouders
mevr. IE van Leeuwen aiwtvanleeuwen@gmail.com
mevr. D Dijkhuizen dorothe.van.olst@gmail.com


Werkgroep Hoofdluis

We hebben op school een groep ouders die in de tweede week na elke vakantie alle kinderen komen controleren op hoofdluis. Mochten er tussendoor meldingen zijn van hoofdluis, dan vindt een extra controle plaats. Ouders die hoofdluis bij hun kind ontdekken, worden dringend verzocht dit direct door te geven aan de eigen leerkracht of aan juf van Dorp. Zij zorgen ervoor dat de werkgroep ingeschakeld wordt voor een extra controle van de groep. Als er bij een controle hoofdluis bij uw kind ontdekt wordt, dan zal juf van Dorp deze informatie telefonisch aan u meedelen. Uw kind krijgt dit niet op school te horen. Hoofdluis wordt door ons gezien als zeer 'besmettelijk' - uw kind moet direct behandeld worden. Verdere tips: kleding, beddengoed ed wassen. Wat niet wasbaar is: 24 uur in de diepvries. Vergeet niet om ook de stoelen in de auto goed  te zuigen. Vanuit de GGD wordt het dringende advies gegeven om bij hoofdluis vooral te blijven kammen met een netenkam. En heel vaak controleren.

Cookies

Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers op onze website. Dit helpt ons om u een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons ook in staat onze site te verbeteren. Door verder gaan op onze website gaat u akkoord met ons cookie beleid.

Akkoord