Stichting Cambium

Stichting Cambium is een professionele organisatie voor protestants-christelijk basisonderwijs op de Noordoost Veluwe. Onze acht basisscholen bevinden zich in de plaatsen Heerde, Veessen, Hattem en Wezep. Ze bieden onderdak aan zo'n 1800 leerlingen.

Cambium is de Latijnse naam voor de groeilaag van een boom. Het is een dun laagje net onder de schors. Daarbinnen vindt het transport plaats van water en voedingsstoffen. Van de wortels tot in de puntjes van bladeren en bloemen. Ook worden er afvalstoffen afgevoerd. Bovendien vindt er door celdeling groei plaats. Groeien door te delen dus.

Stichting Cambium wil als onderwijsorganisatie zijn als de groeilaag van een boom. Onze medewerkers werken gestaag aan de groei van kinderen tot verantwoordelijke volwassenen in een zinvolle wereld. Ze doen dat door hun kennis en vaardigheden met hen te delen. Groeien door te delen dus.

Stichting Cambium: groeien door te delen

www.stichtingcambium.nl

Privacyreglement Stichting Cambium

Op De Bron gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van Stichting Cambium. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen wij persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie daarvan. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens.

Privacyreglement Stichting Cambium